Jaarlijkse tariefverhogingen veel werk? Dat kan handiger!

Bij jaarlijkse tariefverhogingen dienen betrokken systemen bijgewerkt te worden. Dit geldt natuurlijk ook voor tarieven in ShipLogic. Zoals u weet, is ShipLogic een standaard-oplossing en is de havengeldberekening een kwestie van configureren. Hoe gaat ShipLogic om met tariefsveranderingen?

Wij hebben tijdens de ontwikkeling van ShipLogic havengeldverordeningen van een groot aantal gemeentes en havens bestudeerd. Daardoor hebben we veel variaties opgemerkt en ervoor gezorgd dat ShipLogic deze allemaal ondersteunt. We hebben met situaties rekening gehouden als:

  • Verschillende grondslagen voor de berekening van het tarief: Voorbeelden hiervan zijn: tonnage van het schip, lengte van het schip, vierkante meters van het schip, aantal dagen dat een schip in de haven is, diepgang, etc. 
  • Optioneel stapeling van tarieven: er zijn havens die tarieven per grondslag én per tijdsperiode hanteren (per dag, 2 dagen, week, maand of zelfs kwartaal), waarbij de goedkoopste som van periodes moet worden doorbelast. Dit kan zo ingeregeld worden.
  • Tarieven per ligplaats, havenbekken of havengebied: in sommige havens gelden er specifieke tarieven per gebied. Dit ondersteunen we in ShipLogic standaard.
  • Een minimumtarief voor een bezoek: sommige havens hanteren een minimumtarief. ShipLogic berekent in dit geval eerst het tarief op de reguliere manier, en als dat lager is dan het minimumtarief wordt dat tarief doorbelast.
  • Tarifering op basis van ladingoverslag en kadeverhuur: naast liggeld ondersteunt ShipLogic ook overslaggelden. Dit kan op basis van het aantal ton overgeslagen laden of aantal containers. Het is zelfs mogelijk om verschillende typen lading per vervoersvorm een ander tarief te geven. 

Over die tariefaanpassingen kan ik kort zijn: elk tarief kent een ingang- en verloopdatum, en een functionaris van een haven/gemeente kan dit zelf beheren. Eventuele wijzigingen in de rekenregels kunnen ook zelf aangepast worden. Handig toch?

Stefan Oei, Product Owner ShipLogic 

07-01-2021

Vereinbaren Sie direkt einen Termin

Rufen Sie uns unter +31 85 - 051 60 54 an oder senden Sie eine E-Mail an info@shiplogic.de