ShipLogic is het nieuwe havenmanagementsysteem voor Port of Moerdijk

Na een omvangrijke operatie van enkele maanden heeft Havenbedrijf Moerdijk het nieuwe havenmanagementsysteem ShipLogic in gebruik genomen. ShipLogic biedt op visuele wijze een actueel overzicht van de haven en biedt de havendienst veel gebruiksgemak om scheepsbezoeken eenvoudiger te kunnen afhandelen.

Het waarom van een havenmanagementsysteem
Een havenmanagementsysteem (HMS) zoals ShipLogic is vooral gericht op de nautische aspecten van havenbeheer. Zoals bijvoorbeeld het registreren en plannen van scheepsbezoeken, werkzaamheden en kadeverhuur. Om dit overzichtelijk en veilig te laten verlopen wordt ook automatische gebiedsdetectie van schepen toegepast. Op een digitale kaart die continu de positie van de schepen in en rondom de haven toont krijgt de havendienst een actueel beeld van de situatie in de haven en kan daarnaar handelen.

Een andere belangrijke functie is het berekenen en innen van havengeld. ShipLogic berekent het verschuldigde havengeld, kan zelf de eigenaar van een schip opzoeken in andere bronnen, de rekening opstellen en eventueel doorsturen naar externe financiële systemen.  Om een goed inzicht te krijgen in het gebruik en de bezetting van de haven biedt ShipLogic bovendien uitgebreide rapportagemogelijkheden.

Een hele operatie
De vervanging van het oude HMS was onderdeel van een groter project binnen Port of Moerdijk en er waren een flink aantal nieuwe koppelingen nodig om de bestaande en andere nieuwe infrastructuur met het nieuwe systeem te verbinden. Dit was een omvangrijke operatie die enkele maanden in beslag heeft genomen. Daardoor was dit de meest uitgebreide implementatie van ShipLogic tot nu toe. Door de goede samenwerking tussen de teams van Port of Moerdijk en ShipLogic is dit heel succesvol verlopen.

Klaar voor de toekomst
ShipLogic is zogenaamde SaaS software. Dat houdt in dat de software via een externe cloud-dienst wordt aangeboden, en dat aanpassingen die de maker doorvoert meteen beschikbaar komen, ook voor alle andere klanten van ShipLogic. Dat is een groot voordeel ten opzichte van het oude systeem. Omdat de software niet meer op de eigen systemen van Port of Moerdijk draait, heeft de IT-afdeling van het havenbedrijf daar ook minder omkijken naar.

CFO Marika Menschaar-den Hartog namens Havenbedrijf Moerdijk en de heren Manfred Suttorp en Stefan Oei van Software Foundry zijn tevreden over de samenwerking en keken tijdens de officiële ingebruikname alweer uit naar de toekomst en nieuwe ontwikkelingen voor het systeem.

Voor meer informatie over ShipLogic, ga naar https://www.shiplogic.nl

Port of Moerdijk

09-11-2022

Vereinbaren Sie direkt einen Termin

Rufen Sie uns unter +31 85 - 051 60 54 an oder senden Sie eine E-Mail an info@shiplogic.de