Van Data naar Managementinformatie

Wat is de ligplaatsbezetting van een havenbekken? Is het rendabel om de haven uit te breiden?  Welke ligplaatsen worden minder gebruikt, en kunnen we met een aanpassing van het havengeld aantrekkelijker maken?

Om hierop antwoord te kunnen geven is er betrouwbare data nodig zodat je met rapportages het nodige inzicht kunt verkrijgen. Daarbij kunt u denken aan data van bezoeken, schepen, facturen, bedrijven en kadeboekingen. 

In ShipLogic is niet alleen deze data voor u beschikbaar, maar hebben we ook de middelen ingebouwd om de rapportages met grafieken (zoals lijn-, staaf-, vlak- en taartdiagrammen) te kunnen samenstellen . En het mooie is dat u onze hulp daar niet eens voor nodig heeft. Wie zoiets weleens in Excel heeft gedaan kan dit eenvoudig zelf.  U geeft aan welke data u in de kolommen wilt hebben, welke data u in de rijen wilt hebben en welke bewerking er over de data gedaan moeten worden. Wilt u bijvoorbeeld het aantal bezoeken die er in het jaar 2020 geweest zijn? Dan is dat binnen een paar klikken geregeld. Het is daarna ook erg eenvoudig om de rapportage uit te breiden. Het jaar zou u verder kunnen opsplitsen in kwartalen, maanden, of nog verder.

Maar u kunt ook talloze andere vragen laten beantwoorden, zoals bijvoorbeeld:

  • Welke bedrijven worden het meest bezocht?
  • Welke kade is het minst bezet?
  • Wat zijn de financiële gevolgen als een kade verhuurd wordt en er niet meer per bezoek afgerekend wordt?
  • Hoe druk is het in de haven en wanneer is de drukste of rustigste periode van het jaar?
  • Wat zijn de inkomsten per maand, wat zijn de gemiddelde opbrengsten per bezoek? 
  • Hoeveel elektriciteit of water wordt er geleverd per kade?
  • Wat is de meest voorkomende reden voor een bezoek?

Uiteraard kunt u de rapportages die u bedacht heeft gewoon in ShipLogic opslaan, zodat u ze een volgende keer weer opnieuw kunt gebruiken. Denk daarbij aan maandelijkse of wekelijkse rapportage. U kiest de gewenste rapportage in uw lijst, en u heeft meteen up-to-date inzicht.

Krijgt u een audit? Dan kiest u in ShipLogic de rapportage die u daarvoor één keer eerder heeft gemaakt, en kunt u direct en onomstotelijk de feiten aantonen. U hoeft daarvoor dus niets te exporteren, niets te bewerken. 

Zo heeft u altijd het beste inzicht, direct vanuit uw havenmanagementsysteem, zonder tussenkomst van andere tooling. En  o ja, als u het écht nog zou willen dan kunt u alle data natuurlijk ook eenvoudig exporteren naar Excel- of PDF formaat.

Kevin Henzen, Software Developer

11-02-2021

Vereinbaren Sie direkt einen Termin

Rufen Sie uns unter +31 85 - 051 60 54 an oder senden Sie eine E-Mail an info@shiplogic.de