Ook Port of Harlingen kiest voor ShipLogic

Port of Harlingen gaat het havengebied onder meer beheren met ShipLogic. Na een grondig aanbestedingstraject kwam ShipLogic als beste uit de bus. De keuze viel op ShipLogic door onder andere de moderne opzet, de complete functionaliteit, de vele koppelmogelijkheden en de functionele en technische kwaliteit van het product.

De kracht van de duurzame en multifunctionele haven van Harlingen is de verscheidenheid aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. De haven is anno 2022 goed voor 1.400 banen en indirect voor 1.500 banen bij toeleveranciers en overige bedrijven. Port of Harlingen is veelzijdig en vormt een belangrijk knooppunt. Het ontsluit het noordelijk achterland, vormt een spil van activiteiten op de Noordzee, zoals visserij en offshore, en is “the gate to the north”. Het havengebied biedt ruimte aan scheeps- en jachtbouw, visserij, transport en techniek. Tussen al die bedrijvigheid vaart de pleziervaart rond en zorgen veerdiensten voor het dagelijkse (toeristen)verkeer tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland.

Om al deze activiteiten goed te beheren is Port of Harlingen gaan rondkijken naar een betrouwbare softwareleverancier, die de huidige software vervangt. Daarbij kwam het havenbedrijf na een aanbesteding uit bij ShipLogic. Daarmee heeft Port of Harlingen een product in handen waarmee veel kan worden georganiseerd. Denk aan het innen van de haven- en kadegelden, dossiervorming, vastleggen en plannen van scheepsbewegingen, registreren van activiteiten en rapportages opstellen.

Dankzij de uitgebreide koppelmogelijkheden kon ShipLogic naadloos worden aangesloten op de bestaande werkprocessen. Zo wordt de informatie over meldingsplichtige zeeschepen nu uitgewisseld via de standaard geïntegreerde koppeling tussen ShipLogic en Portbase PCS. Gegevens over binnenvaartschepen verloopt via de geïntegreerde koppeling met de schependatabase van Stichting Afvalstoffen Binnenvaart en het Green Award-register. Informatie over visserijschepen komt binnen via het Europese visserijregister. De facturen die ShipLogic opstelt, worden gedetailleerd doorgegeven aan het financiële systeem van Port of Harlingen.

Met de duidelijke vastlegging van gegevens is Port of Harlingen nog beter in staat om transparant, correct en efficiënt te rapporteren. Ook is het nog inzichtelijker te maken hoe de haven- en kadegelden worden geïnd. Daarmee draagt ShipLogic bij aan de ambitie van Port of Harlingen om te zorgen voor een vlotte, veilige en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Wilco Vahrmeijer, Product- en domeinspecialist

31-05-2022

Need more information?

Call +31 85 - 051 60 54 or send an email to info@shiplogic.nl