AVG compliancy

AVG compliancy

ShipLogic voldoet aan de AVG. Wij hebben hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. In dit informatieblok leest u waar en wat daarin op hoofdlijnen is vastgelegd.

De Verwerkersovereenkomst AVG vormt een integraal onderdeel van uw ShipLogic abonnement, en is één van de contract-documenten. Hierin zijn onder andere de volgende afspraken vastgelegd: 

  • Een verklaring waarin wij garanderen aan de geldende wet- en regelgeving te zullen voldoen. 
  • Welke gegevens met ShipLogic worden verwerkt, en met welk doel dit gebeurt;
  • Verantwoordelijkheden van ons en van u als Verwerkingsverantwoordelijke;
  • Op welke technische wijze wij de gegevens in ShipLogic hebben beveiligd;
  • Afspraken omtrent het recht op inspectie, audits en informatie;
  • Hoe wij omgaan met bewaartermijnen, wissen van data en backups; 
  • Onze verantwoordelijkheid m.b.t. geheimhouding;
  • Procedure omtrent een eventuele inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • De getroffen organisatorische beveilgingsmaatregelen;
  • De gedragscode omtrent informatieveiligheid waar onze medewerkers aan moeten voldoen.