ShipLogic

ShipLogic en uw organisatie

Implementatieaspecten van ShipLogic, en wat ze voor uw organisatie betekenen

U bent op deze pagina's in ShipLogic gekomen nadat u daartoe een uitnodiging hebt gekregen. Hier worden een aantal aspecten van ShipLogic nader toegelicht, als mogelijke toevoeging op het antwoord van een vraag die u heeft gesteld. Mogelijk hadden wij onvoldoende ruimte in het formaat van de beantwoording, en daarom willen we u hier meer informatie, nuance en eventueel ook afbeeldingen tonen.
De artikelen op deze pagina's zijn vereenvoudigde versies van de betreffende onderwerpen en beantwoorden enkele veelgestelde vragen. Aan deze artikelen kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige versies van de betreffende onderwerpen zijn opgenomen in de in de artikelen genoemde documenten.

AVG compliancy

ShipLogic voldoet aan de AVG. Wij hebben hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. In dit informatieblok leest u waar en wat daarin op hoofdlijnen is vastgelegd.

Archiefwet 1995

Sommige organisaties vragen of wij voldoen aan de vereisten die de Archiefwet 1995 stelt. Het korte antwoord is Ja, maar dit antwoord kan niet gegeven worden zonder verduidelijking. In dit artikel vindt u meer informatie daarover.

ISO 25010

ISO25010 beschrijft een aantal kwaliteitskenmerken van software systemen. Dit artikel geeft meer informatie hierover met betrekking tot ShipLogic.