ShipLogic en uw organisatie

Implementatieaspecten van ShipLogic, en wat ze voor uw organisatie betekenen

SAB

Voor het innen van havengelden heeft ShipLogic een optionele koppeling met SAB Maritime Services B.V. 

AVG compliancy

ShipLogic voldoet aan de AVG. Wij hebben hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. In dit informatieblok leest u waar en wat daarin op hoofdlijnen is vastgelegd.

Archiefwet 1995

Sommige organisaties vragen of wij voldoen aan de vereisten die de Archiefwet 1995 stelt. Het korte antwoord is Ja, maar dit antwoord kan niet gegeven worden zonder verduidelijking. In dit artikel vindt u meer informatie daarover.

ISO 25010

ISO25010 beschrijft een aantal kwaliteitskenmerken van software systemen. Dit artikel geeft meer informatie hierover met betrekking tot ShipLogic.

Nieuwsoverzicht

Need more information?

Call +31 85 - 051 60 54 or send an email to info@shiplogic.nl