GIBIT 2016

GIBIT 2016

Voor gemeenten die de GIBIT voorwaarden hanteren vind u hier een toelichting daarop.

De GIBIT 2016 voorwaarden zelf kunt u vinden op:

https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/files/2018-07/GIBIT%202016.pdf

In de toelichting hieronder staan uitsluitend relevante opmerkingen over en bevat alleen referenties naar de respectievelijke artikelen. 

Omtrent artikel 3.5 (en mindere mate 3.2) van de GIBIT: Volgens deze bepalingen zou de Leverancier de organisatie, het applicatielandschap én toepassing grondig moeten onderzoeken om te kunnen beoordelen of ShipLogic volledig geschikt is voor de Opdrachtgever. Bovendien moet hierover een risico-analyse worden opgesteld.

Dit vergt veel tijd. Ons inziens staan de kosten van het abonnement niet in verhouding tot de te moeten maken kosten van een dergelijke analyse. Wij zouden deze analyse kunnen doen, maar daarvoor zouden wij wel de kosten vergoed dienen te krijgen, zoals 4.2 daartoe ruimte geeft. Een alternatief is om deze bepaling niet toepasselijk te verklaren.

Artikel 5.1 - ShipLogic is een SaaS oplossing. De implementatie ervan behelst uitsluitend:

  • Het beschikbaar hebben van één of meer werkplekken, computers, netwerkverbindingen en eventuele firewall exceptions. Wij beschouwen dit als een standaard beheertaak van elke moderne bedrijfsvoering, en zien dit niet als onderdeel van onze implementatie-inspanning.
  • Inregelen van haven-specifieke eigenschappen zoals gebruikersaccounts, geografische gebieden en havengeldverordeningen en (indien van toepassing) factuursjablonen. Dit wordt gedaan op het kantoor van ShipLogic.
  • Training - dit is inclusief bij het afsluiten van het abonnement. Gedurende de periode dat corona-maatregelen aktief zijn zullen alle trainingen overigens uitsluitend online worden verzorgd.

Artikel 5.2 - De implementatiebenodigdheden voor ingebruikname van ShipLogic liggen vast in ons document "Ingebruikname ShipLogic". Indien dit naar het oordeel van de Opdrachtgever niet volstaat (bijvoorbeeld wanneer vastgehouden wordt aan het formaat dat in Artikel 5.3 wordt voorgesteld), dan zullen wij additionele kosten voor een dergelijk plan in rekening brengen.

Artikel 5.6 is ons inziens niet van toepassing op ShipLogic als SaaS product. Mogelijk wel voor eventuele koppelingen. Het is niet gebruikelijk om SaaS software te voorzien van implementatieplannen voor wat betreft updates van de software.

In artikel 6.1 wordt melding gemaakt van de Gemeentelijke ICT kwaliteitsnormen. Om deze te kunnen overwegen zullen wij graag een kopie toegestuurd krijgen.

Artikel 8.4 - Het karakter van een SaaS oplossing is dat meerdere klanten tegelijkertijd doch onafhankelijk van elkaar op hetzelfde platform werken en dat het in de praktijk ondoenlijk is om in overleg te gaan om onderhoudswerkzaamheden te plannen. Wij zullen echter altijd rekening houden met drukke en minder drukke perioden voor het uitvoeren van onderhoud. Er kunnen dringende redenen zijn die het noodzakelijk maken om direct in te grijpen, en het is nooit uit te sluiten dat iemand last heeft van uit te voeren onderhoud. Maar uiteraard zullen wij daarbij altijd zo veel mogelijk rekening houden met onze klanten. Gepland onderhoud zal ruim van tevoren worden aangekondigd.

Artikel 8.5 - Onze helpdesk is bereikbaar tussen 9:00 en 17:00

Artikel 8.11 - De aard van een SaaS applicatie maakt het niet mogelijk om updates/upgrades te weigeren.

Artikel 9 - Alleen van toepassing bij Maatwerk - abonnement te factureren per kwartaal vooruit.

Artikel 17.5 - De software, inclusief eventuele updates, upgrades, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, blijft te allen tijde het intellectuele eigendom van Leverancier.

Artikel 19 - Programmatuur van derden vormt een integraal deel van de SaaS oplossing. Een inhoudsopgave en eventuele Licentievoorwaarden zullen niet worden gedeeld met de opdrachtgever.

ShipLogic provides numerous options and possibilities! We'd love to demonstrate what's achievable for your port. Why not arrange a demo? Simply fill out the contact form or give us a call at +31 85 - 051 60 54.

Need more information?

Call +31 85 - 051 60 54 or send an email to info@shiplogic.nl