ISO 25010

ISO 25010

ISO25010 beschrijft een aantal kwaliteitskenmerken van software systemen. Dit artikel geeft meer informatie hierover met betrekking tot ShipLogic.

Functionaliteit
In welke mate de functionaliteiten van ShipLogic voldoen hangt af van alle gespecificeerde taken, zoals dit ook genoemd staat onder (Functionele volledigheid). ShipLogic is ontworpen als een SaaS product, is dus géén maatwerk, en er zijn bij het ontwerp formeel dus geen andere functionele eisen aan het product gesteld dan die van onszelf.

Wanneer de Opdrachtgever een volledige lijst van eisen heeft toegestuurd, dan kan ShipLogic worden getoetst aan deze lijst.

Performance
Snelheid en Capaciteit
ShipLogic maakt gebruik van een schaalbare cloud-architectuur, waarbij in het geval van dreigende Performance problemen rekenkracht, opslagcapaciteit kan worden opgeschaald die in ruime mate aanwezig is binnen het Cloud platform. Daarnaast maakt ShipLogic gebruik van monitoring waarbij triggers zijn ingesteld op relevante performance indicatoren.

Middelenbeslag
De mate van gebruik van de in een cloud beschikbare middelen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de operationele kosten van elke cloud applicatie. Bij het ontwerp van ShipLogic zijn de gebruikte componenten en software-architectuur zorgvuldig gekozen zodat deze:

Met acceptabel gebruik van middelen een goede performance bereiken
Schaalbaar zijn bij hoge gebruikersbelasting, naar behoefte zonder wijziging van de software
Geschikt zijn voor load-balancing

Overigens is ShipLogic een SaaS product, en zijn deze factoren ingecalculeerd bij het bepalen van de abonnementskosten. Daarom zijn deze overwegingen minder relevant voor u als klant.

Compatibiliteit
Coexistentie
ShipLogic maakt gebruik van Kubernetes containerisatietechniek die werkt in de cloud omgeving van Microsoft. Deze Cloud omgeving is gemaakt om op grote schaal software van vele klanten tegelijkertijd te kunnen laten werken. Binnen de ShipLogic containers draait de software zonder enige invloed van buitenaf, en is dus ongevoelig voor eventuele storingen van welke andere software van buiten die container dan ook.

Koppelbaarheid
De software is ontworpen volgens een meerlaags-architectuur, waarbij alle publieke koppelvlakken van de applicatie-backend -óók die met de frontend- beschikbaar gemaakt zijn middels een beveiligde JSON REST API.

Bruikbaarheid
Bij al onze software staat Usability - bruikbaarheid dus - hoog in het vaandel. Alle functies binnen ShipLogic zijn begrijpelijk en herkenbaar. In het vakgebied van UX (User eXperience) kennen we de term "affordance". Dit houdt in dat gebruikers eenvoudig kunnen herkennen welke handelingen op enig moment kunnen worden verricht. Gebruikers vewachten bijvoorbeeld wanneer ze een muisklik op een schip doen, een relevante actie kunnen uitvoeren op dat schip, bijvoorbeeld een bezoek registreren. In ShipLogic is dit principe op alle onderdelen in de gebruikersinterface toegepast.

Door de functionele grafische gebruikersinterface is ShipLogic niet alleen fraai om te zien, maar ook eenvoudig om te leren bedienen. De gebruiker wordt op veel plaatsen geholpen. Zoals bij het registeren van een scheepsbezoek. De gebruiker klikt op een schip, kiest registreren, en op basis van de AIS gebeurtenissen wordt een aankomsttijd voorgesteld. Of de planningfunctie die werkt met een multi-functionele tijdbalk. Daarmee kan de gebruiker simpelweg door de tijdbalk te verschuiven kijken in het verleden, het heden of naar de planning in de toekomst. Dit is zeer intuïtief en efficiënt te gebruiken.

ShipLogic beschermt tegen gebruikersfouten door op cruciale momenten waarop handelingen belangrijke gevolgen hebben te waarschuwen, en te vragen om confirmatie. Mocht de gebruiker desalniettemin een fout maken, dan kan op verzoek deze fout door beheerders van ShipLogic ongedaan worden gemaakt. ShipLogic heeft daartoe een mechanisme genaamd soft-delete, waarbij verwijderde gegevens gedurende een beperkte tijd bewaard blijven. Hieraan zullen mogelijk wel kosten verbonden zijn.

Betrouwbaarheid
ShipLogic is gebouwd op het fundament van Microsoft Azure, de Cloud infrastructuur van Microsoft. Deze is 24/7 beschikbaar, biedt de modernste beveiligingstechnieken en indien gewenst geografische redundantie.

Het beheer van deze omgeving en de hardware waar deze uit bestaat is volledig in beheer bij Microsoft en wordt permanent bewaakt en indien nodig direct hersteld.

De software zelf is ontworpen om optimaal gebruik te maken van hetgeen dit platform biedt, met load-balancing, dat ook zorgt voor een verhoogde beschikbaarheid, een dubbel uitgevoerde database met automatische failover en automatische backups.

Het systeem gebruikt twee van elkaar onafhankelijke, geografisch gescheiden datastromen voor AIS gegevens.

De software is gemaakt volgens een moderne architectuur en ontwikkeltechnieken. Gescheiden lagen in de software en het gebruik van bewezen ontwerppatronen maken de interne werking relatief eenvoudig begrijpelijk voor software engineers, hetgeen bijdraagt bij aan een goede onderhoudbaarheid en herstelbaarheid. Het gebruik van courante ontwikkelbibliotheken voor zowel de front- als backend dragen hier ook aan bij.

Voor de gecombineerde oplossing, d.w.z. de cloud infrastructuur en de ShipLogic software geldt een uptime van ten minste 98%.

Beveiligbaarheid
De Cloud onderdelen van ShipLogic zijn -anders dan via geauthoriseerde toegang via de API- standaard niet toegankelijk van buiten de Cloud omgeving. Binnen de cloud omgeving wordt gebruik gemaakt van sleutels die zijn opgeslagen in een digitale kluis, de z.g. KeyVault. De toegang tot resources binnen de ShipLogic cloud omgeving kan alleen worden verkregen via zo'n sleutel.

Alleen de twee Security Officers van Software Foundry hebben toegang tot die kluis.

Alle data in de databases van ShipLogic zijn versleuteld.

De API is de enige toegangsmogelijkheid tot ShipLogic van buitenaf. Deze maakt gebruik van bekende en beproefde beveiligingstechniek met versleutelde tokens en certificaten en is alleen toegankelijk na succesvolle authenticatie en alleen met de juiste autorisatie voor de betreffende aanroep. De API is uitsluitend bereikbaar via SSL/TLS verbindingen. De API geeft de minimum benodigde data die voor het uitvoeren van de betreffende functie noodzakelijk is.

Gebruikerstoegang tot ShipLogic wordt alleen toegestaan als een gebruiker zich succesvol authenticeert, en wanneer deze voldoende is geautoriseerd. Hiervoor wordt Multifactor authenticatie gebruikt.

Gebruikers hebben alleen toegang tot gegevens van een bepaalde haven als deze daartoe is gerechtigd.

Mutaties op entiteiten binnen ShipLogic worden geregistreerd, zodat kan worden vastgesteld wanneer en wie een dergelijke mutatie heeft veroorzaakt.

Onderhoudbaarheid
De software is opgebouwd in lagen, en binnen lagen wordt gebruik gemaakt van moderne ontwerppatronen die software engineers begrijpen. Er wordt gebruik gemaakt van bekende bibliotheken van herbruikbare componenten  die een bekende track record hebben.

Intern wordt gebruik gemaakt van z.g. Interfaces en Dependency Injection, zodat componenten individueel, geïsoleerd van hun werkomgeving kunnen worden getest.

Bovendien is ShipLogic gebouwd op het fundament van Microsoft .NET, dat al ruim 20 jaar één van de meest gebruikte en gewaardeerde ontwikkelplatforms is wereldwijd, inmiddels ook grotendeels Open Source is, en met een modern en stabiel ecosysteem van componenten, toeleveranciers en software ontwikkelaars.

Overdraagbaarheid
De software is ondergebracht in Kubernetes containers, waardoor deze indien nodig verplaatst kan worden naar andere locaties en zelfs andere cloud providers. Dergelijke beheeraspecten behoren echter niet tot de verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.

ShipLogic is een SaaS product, en draait in de Cloud. Van installatiewerkzaamheden voor de software bij de Opdrachtgever is daarom geen sprake. De enige eis die ShipLogic in dat opzicht stelt is dat er een internetverbinding moet zijn die zonder belemmeringen contact kan maken met de cloud omgeving van ShipLogic. Die omgeving is bereikbaar via het standaard HTTP/HTTPS protocol op de bekende daarvoor bestemde poorten.

De gegevens van een systeem dat vervangen wordt door ShipLogic kunnen - mits dat te vervangen systeem daar mogelijkheden toe biedt en de leverancier van dat systeem daaraan mee wil werken - worden overgenomen. Hiertoe bieden wij onze Migratieservice aan.

In het geval een Opdrachtgever over zou willen stappen van ShipLogic naar een ander systeem, dan is het mogelijk om de eigen gegevens uit het systeem zelf te exporteren naar een gangbaar formaat.

ShipLogic provides numerous options and possibilities! We'd love to demonstrate what's achievable for your port. Why not arrange a demo? Simply fill out the contact form or give us a call at +31 85 - 051 60 54.

Need more information?

Call +31 85 - 051 60 54 or send an email to info@shiplogic.nl