Ambitie bij Port of Zwolle

Voor de gemiddelde Nederlander is Zwolle gewoon een middelgrote plaats in Overijssel. Maar in de logistieke wereld is Port of Zwolle een speler van formaat.  De havens nemen daarbij een belangrijke plaats in, en het beheer daarvan heeft goede software nodig...

Bij Port of Zwolle heeft men de beschikking over water-, weg- en spoorverbindingen, en zo dicht bij het Duitse achterland kan men daarmee dus een belangrijke logistieke hub-functie vervullen. Wanneer de verbeteringen van de sluis bij Kornwerderzand eenmaal gerealiseerd zijn dan zullen zelfs zeeschepen Port of Zwolle kunnen bereiken, en krijgt Nederland er een zeehaven bij!  Dat biedt kansen. Of zoals ze het zelf graag noemen: Port of opportunities. Het is duidelijk: Port of Zwolle barst van de ambitie.

Daarom ligt het voor de hand om een havenmanagement systeem te kiezen dat zich inmiddels heeft bewezen, en we zijn daarom blij dat Port of Zwolle heeft gekozen voor ShipLogic.

Gisteren is in het bijzijn van havenmeesters en andere toekomstige gebruikers de overeenkomst getekend door de CEO van Port of Zwolle Jeroen van den Ende en Manfred Suttorp van ShipLogic.

Manfred Suttorp: Ondertussen hebben we een respectabel aantal havens mogen aansluiten en dit is wederom een mooie stap voor ShipLogic. We merken steeds meer dat de continue uitbreiding en verbeteringen aan onze software gewaardeerd worden door al onze gebruikers, en dat de wensen van de ene haven ten goede komt van de andere. Dat is ook de kracht van het systeem. Ons team verricht elke dag weer een flinke inspanning om die uitbreidingen te realiseren, plannen te maken en samen te werken met belangrijke marktpartijen in onze sector, maar het resultaat maakt het dat allemaal waard. Niet alleen Port of Zwolle maar ook wij barsten van de ambitie!

Manfred Suttorp

24-02-2023

Maak direct een afspraak